Italiaans restaurant Lanaken | Osteria Ortigia

Privacybeleid

1.1. Informatie die je Osteria Ortigia bezorgt


Indien je Osteria Ortigia een bericht via e-mail of via de contactpagina stuurt of een reservatie maakt, dien je enkele gegevens in te vullen zoals je naam en e-mailadres. Deze informatie wordt veilig opgeslagen en alleen gebruikt om je te contacteren voor doeleinden die rechtstreeks met Osteria Ortigia te maken hebben.


1.2. Analytics-informatie


Door het gebruik van analytics-data meet Osteria Ortigia het verkeer en gebruikersgedrag op de website. Deze tool verzamelt informatie die door je browser of mobiel apparaat wordt verzonden. Die informatie laat Osteria Ortigia toe om te zien welke pagina’s je bezoekt en hoe Osteria Ortigia hier opvolgend de diensten kan optimaliseren. De verzamelde informatie is niet terug te traceren tot individuele gebruikers.


1.3. Commerciële en marketingcommunicatie


De informatie die Osteria Ortigia verzamelt, wordt gebruikt om rechtstreeks met je te communiceren. Het is mogelijk dat Osteria Ortigia je e-mails met nieuwsbrieven of speciale aanbiedingen toestuurt. Indien je deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan je je uitschrijven met de link die je onderaan elk van deze e-mails kan terugvinden. Je gegevens worden ook gebruikt voor het toesturen van facturen en herinneringen van gedane prestaties. Hieronder vallen ook offertes. Op service gerelateerde e-mails kan je je niet uitschrijven.


2.1. Het delen van je gegevens


Osteria Ortigia deelt je gegevens niet aan een derde partij, tenzij je hiervoor expliciet de toestemming geeft. Er geldt één uitzondering, zoals vermeld in voorwaarde 2.2. Je gegevens worden in geen enkel geval verkocht aan een derde partij.


2.2. Delen van gegevens aan een derde partij


Het delen van je gegevens aan een derde partij zal alleen gebeuren indien deze partij met Osteria Ortigia moet samenwerken voor het afleveren van een dienst die door jou werd aangevraagd. De derde partij zal alleen de hoogstnodige informatie aangeleverd krijgen om zo de gevraagde dienst optimaal te kunnen leveren. De derde partij stemt dan ook stilzwijgend in met de privacy policy van Osteria Ortigia.

3.1. Gegevens Osteria Ortigia


Osteria Ortigia: Prospero B.V. BTW-nummer: BE 0743514205 Ondernemingsnummer: 0743514205
Veranderingen in privacy policy Osteria Ortigia


Het is mogelijk dat Osteria Ortigia deze privacy policy updatet. Deze regels zijn afhankelijk van vele factoren die nog steeds in ontwikkeling zijn. Indien de privacy policy wordt aangepast, wordt de ‘laatst aangepaste’ datum onderaan deze overeenkomst ge-update.


Laatste update: 22/02/2022